ویزای شینگن

ویزای شینگن

ویزای شینگن
برای سفر به کشور های عضو شینگن لازم است لیبل ویزای شینگن از
یکی از کشورهای حوزه شینگن را  در پاسپورت خود داشته باشید
همچنین با داشتن ویزای