سقوط دیوار برلین

 

سقوط دیوار برلین | چرا دیوار برلین فروریخت | لاله گشت پارسه | 02146138148

دیوار برلین بنایی ماندگار و بیادماندنی درتاریخ جنگ جهانی دوم که در آلمان واقع شده است.

پس از شکست آلمان ها درجنگ جهانی دوم آلمان به دوقسمت شرقی و غربی تقسیم شد

که پایتخت قسمت شرقی آلمان ” برلین” و پایتخت قسمت غربی را ” بن” بنا نهادند

در دهه اول تشکیل آلمان شرقی وغربی مرز مشخصی بین دو قسمت وجود نداشت

و مردم می توانستند آزادانه با خویشاوندان ونزدیکان خود ملاقات داشته باشند

اما به مرور زمان تفاوت بین دو آلمان به طور چشم گیری افزوده شد.آلمان غربی در دوره ای

از شکوفایی اقتصادی قرارگرفت و این در حالی بود که آلمان شرقی وضعیت اسف باری

را در زمینه های اقتصادی تجربه میکرد.همین امر باعث افزایش موج مهاجرت ها به آلمان غربی شد

در چنین وضعیتی دولت آلمان شرقی محدودیت های شدیدی

را جهت جلوگیری از مهاجرت و ترس از دست دادن نیروی کارخود وضع نمود

مساحت دیوار برلین

در13آگوست 1961 سربازان آلمانی با استفاده از سیم خاردار به طورکامل مرزهای بین 2 بخش شهر

را به 2 نیم تقسیم کردند.بدون هیچ اطلاع قبلی یا هشداری به مردمی که

بعضا به طور اتفاقی یا جهت خرید به قسمت دیگر آمده بودند و طی 25 سال از تاریخ فوق

GDR را با استفاده از مین و تله های مختلف جهت جلوگیری از خروج و فرارمردم قرارداد

درسال 1989 مجارستان که یکی از کشورهایی با نفوذ شدید شوروی سابق بود

مرزهای خود را به طور کامل بازکرد و همین امر باعث حرکت بسیاری از مردم به سمت آلمان غربی شد.

در نهایت درتاریخ 9 نوامبر1989 دولت آلمان دریک تصمیم تعجب برانگیز

اعلام کرد که مرز بین 2قسمت شرق و غرب باز خواهد شد

با پیچیده شدن خبر برداشته شدن مرز در کل جهان اکثر ساکنین آلمان شرقی با عبور از ایست

های بازرسی مخصوص به سمت غرب روانه شدند.پس از گذشت مدتی مردم با چکش

و سلاح های مختلف نسبت به فروپاشی دیوار برلین اقدام کردند که در این بین

عده ای از مردم با جمع آوری تکه هایی از دیوار به عنوان

سقوط دیوار برلین

درسال 1989 مجارستان که یکی از کشورهایی با نفوذ شدید شوروی سابق بود مرزهای

خود را به طور کامل بازکرد و همین امر باعث حرکت بسیاری از مردم به سمت آلمان غربی شد.

در نهایت درتاریخ 9 نوامبر1989 دولت آلمان دریک تصمیم تعجب برانگیز

اعلام کرد که مرز بین 2قسمت شرق و غرب باز خواهد شد

با پیچیده شدن خبر برداشته شدن مرز در کل جهان اکثر ساکنین آلمان شرقی با عبور از ایست های

بازرسی مخصوص به سمت غرب روانه شدند.پس از گذشت مدتی مردم با چکش

و سلاح های مختلف نسبت به فروپاشی دیوار برلین اقدام کردند که در این

بین عده ای از مردم با جمع آوری تکه هایی از دیوار به عنوان یادبود ویا نماد آزادی اقدام نمودند.

یادبود ویا نماد آزادی اقدام نمودند.

دیوار برلین کجاست ؟

پس از گذشت 30 سال از سقوط دیوار برلین این مکان هنوز هم یکی از جاذبه های بزرگ برلین است

که همه ساله توجه عده ی زیادی از بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند.

هم اکنون این دیوار با استفاده از نقاشی های زیبای دیواری که به گالری جبهه شرقی موسوم است

پوشیده شده است.که توسط گروهی از هنرمندان بین المللی

در مدتی پس از بازگشایی مرز بخش های غربی و شرقی آلمان نقاشی شد

توجه به این نکته حائز اهمیت است که باوجود ازبین رفتن کامل این دیوار هنوز هم در قسمت

شرق آلمان همچنان آمار فقر و بیکاری بالاست و تقسیمات

اجتماعی و اقتصادی هنوز پابرجاست و بهبودنیافته است.

تماس با لاله گشت پارسه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید